Lean manufacturing og Industri 4.0

8 årsager til spild – i forbindelse med kodning og mærkning – som Dominos produkter kan hjælpe med at eliminere

Lean manufacturing er begrebet for en holistisk tilgang, hvor man stræber efter at optimere en produktion ved at identificere og eliminere handlinger og adfærd, der fører til spild. Denne forretningsstrategi har eksisteret længe; Faktisk har den rødder helt tilbage til 1950’erne, hvor den oprindeligt blev udviklet hos bilforhandler, Henry Ford og senere hen blev anvendt hos Toyota Production Systems.

Gennem de seneste 70 år er der dog sket en stor udvikling, og i dag er der flere værktøjer, der kan hjælpe med at implementere en Lean Manufactoring strategi. Disse finder man i Industri 4.0 – den igangværende automatisering af den traditionelle produktionspraksis ved hjælp af moderne teknologi.

Industri 4.0
Automatiseret produktion med løsninger fra Domino

 

Hvordan kombinerer du så Industri 4.0 med en Lean Manufactoring forretningsstrategi? Og hvordan gavner det automatiseringen, integrationen og Cloud-tilgængeligheden?

Som producent har Domino en reel forståelse for de udfordringer, som vores kunder møder. Hos vores prisvindende produktionsanlæg i Cambridge møder vores kunder en produktion, der omfavner principperne bag Lean Manufacturing og Industri 4.0. Her er fordelene, i en kultur under konstant udvikling, kombineret med en Lean-designet implementeringsproces og en forbundet, datadreven produktion.” Carl Haycock, UK printer Operations Director hos Domino (Citat oversat).

 

8 årsager til spild

 

De 8 årsager til spild_Lean Manufactoring

Vil man at følge en Lean Manufacturing strategi, vil man forsøge at eliminere de 8 årsager til spild og i stedet fokusere på værdiskabende produktionsprocesser.

 

Læs om de 8 årsager og find ud af, hvordan Dominos løsninger kan hjælpe med at eliminere årsagerne og optimere jeres produktion

 

1. Årsag: Fejl

Fejl i kodningen er skyld i en hel del spild, der koster producenter alt for meget tid og penge. Ofte udgør kodning og mærkning kun en lille, men ikke desto mindre vigtig, del af produktionsprocessen, og kan potentielt være en af de store årsager til fejl, hvis ikke det udføres korrekt.

Des tidligere du finder fejlen, jo billigere er det at rette op på.” udtaler Andy Barret, Portfolio and Requirements Director hos Domino. ”Under hvert trin i produktionen tilføres produktet merværdi, så jo længere fremme i produktionen, der opstår spild, jo flere omkostninger har det for producenten – kodning og mærkning finder sted som det sidste trin i produktionen, så alt spild i denne del af produktionsprocessen øger kun omkostningerne mere.” (Citat oversat).

 

De typiske fejl:

  • Fejlinformationer på ydreemballage
  • Problemer

    med kvaliteten af koden, der ofte skyldes fejl andre steder i produktionslinjen og som kan lede til ulæselige, ufærdige eller manglende koder

  • Fejlplacering eller -justering af koder

 

Løsning

Via Dominos Software – QuickDesign – kan du som producent slippe for manuel indtastning af data og dermed minimere risikoen for menneskelige fejl. QuickDesign gør det muligt at udfylde etiketskabeloner – automatisk – med data fra jeres interne database eller via integration med MES- eller ERP-systemer, der opretter koder ud fra jeres tidligere ordrer.

Yderligere er Dominos R-Serie af Vision Systemer en fremragende måde at opdage fejl i tide. Dominos Vision System kontrollerer om koden er til stede, korrekt og læsbar. R-Serien kan nemt integreres med stort set alt udstyr til kodning og mærkning, og systemet fjerner automatisk ukorrekte koder fra produktionslinjen. Systemet kan desuden holde styr på alle afviste koder og alarmere produktionschefen, når en bestemt grænseværdi er nået. Hvis ønsket, kan Vision Systemet ligeledes opsættes til at pause produktionslinjen, indtil eventuelle problemer er udbedret.

 

2. Årsag: Overproduktion

Endnu en årsag til spild skyldes overproduktion grundet den bestemte produktionskvote, der skal nås. Overskydende produkter skal opbevares, indtil de skal sælges, og det kræver for det første en del lagerplads. Desuden reducerer det produktets holdbarhed for slutbrugeren, og ved let-fordærvende produkter kan den ekstra opbevaringstid føre til, at produkterne i sidste ende skal smides ud, før de overhovedet når hylderne i supermarkedet.

Ved at eliminere fejl i produktionen kan du som producent også eliminere en anden hovedårsag til overproduktion, nemlig manglende tiltro.

Hvis din produktionslinje generelt har en høj afvisningsprocent, giver det mening at overproducere produkter for at være sikker på at produktionskvoten bliver overholdt.” siger Adem Kulauzovic, Director of Coding Automation hos Domino. ”Fra et kodning- og mærkningsperspektiv kan en eliminering af årsagen til fejl i kodningen genskabe en ny tiltro til produktionslinjen og dermed reducere omkostningerne, der er ved overproduktion.” (Citat oversat).

Undgå fejl i kodningen – vi har et stort udvalg af pålidelige løsninger der kan hjælpe med at minimere risikoen for fejl.

Men overproduktion kan også ske, hvis en manuel handling kræver, at produktionslinjen stoppes, hvilket leder til næste årsag til spild, nemlig nedetid.

 

3. Årsag: Nedetid

En af de store årsager til spild skyldes nedetid mellem forskellige produktionsprocesser. På travle produktionslinjer tæller hvert sekund – specielt i brancher hvor dækningsgraden er lav. Risikoen for spild grundet nedetid opstår ofte, da produktionen skal stoppe og udføre manuelle handlinger.

 

Løsning

Ved brug af QuickDesign automatiseres en stor del af produktionsprocessen; Softwaren kan anvende informationer fra tidligere produktionsordrer til, på forhånd, at beregne, hvilke informationer hvert produkt skal indeholde. Ud fra dette er det muligt at opsætte en automatisk produktoptælling og linke den til et alarmsystem. Dette system meddeler operativsystemet om at stoppe produktionen, når den ønskede mængde produkter er færdigkodet og mærket.

Det samme system kan bruges til at oplyse operatørerne om, præcis hvornår det er tid til produktskift, således processen strømlines og nedetiden reduceres.

Spild er uløseligt forbundet med overproduktion.” siger Kulauzovic. ”Det er umuligt på forhånd at planlægge, hvor man skal reducere nedetiden, hvis ikke man er klar over, hvornår produktionslinjen er færdig med at køre.” (Citat oversat).

Naturligvis kan man manuelt overvåge og stoppe produktionen og derved undgå overproduktion, men det ville sandsynligvis føre til menneskelige fejl og være en meget ineffektiv anvendelse af tid og ressourcer.

 

4. Årsag: Spildt talent

Automatiserede rutineopgaver er en af de bedste måder, hvorpå man bedst engagerer og optimerer talentfuld arbejdskraft i en produktion, og samtidig forbedrer arbejdskulturen – I tråd med principperne bag Lean Manufactoring.

Ofte diskuteres der om automatiserede systemer eliminerer jobmuligheder.” siger Kulauzovic. ”Men i virkeligheden er dette ikke sandt. Med Industri 4.0 er det sandsynligt, at nye, højt kvalificerede jobs opstår, hvilke giver mulighed for omstrukturering af medarbejdere frem for erstatning af jobs.” (Citat oversat).

 

Løsning

En stor del af Dominos services består netop af træning af den nye generation af operatører. Hos Domino Systems tilbyder vi en række kurser i relation til Dominos produkter og løsninger. Med et kursus fra os bliver personalet udstyret med den nødvendige viden og evner til at sikre den bedst mulige printkvalitet, pålidelighed og effektivitet, der kræves ved en moderne produktionslinje.

 

5. Årsag: Transport

Overdreven transport, bevægelse og flytning af genstande er ofte en stor årsag til spild. I forbindelse med kodning og mærkning er unødvendig transport af produkter tit forbundet med fejl. Og når der er fejl på produktet, skal det pakkes om og igennem produktionslinjen på ny – til stor omkostning for produktionen.

I nogle brancher er omarbejdning af enkelte produkter ikke en mulighed.” siger Barret. ”For eksempel hos mejerier, hvor der er risiko for produktskade og kontamination, skal hele produktionen skrottes, hvis der sker fejl.” (Citat oversat).

Skrotning af produkter i denne kaliber medfører ofte ekstra omkostninger og ekstra spild i form af transport ved bortskaffelse af produkterne.

 

Løsning

Heldigvis kan I undgå denne type spild ved at sikre jer, at jeres kodning- og mærkningsudstyr er optimeret. Vi har et stort udvalg af kodning- og mærkningsudstyr, der kan optimere jeres produktion og eliminere spild.

 

6. Årsag: Beholdning

Processer, der medfører spild, leder altid til overskydende lagerbeholdning. Operatører, der ofte overproducerer, har nemlig behov for ekstra plads til de overskydende produkter.

At holde ekstra plads klar til overproducerede varer er en ond cirkel, der leder til spild, og er meget ineffektivt ift. virksomhedens pengestrøm fortæller Barret. ”I fødevarer – og drikkevarer branchen er der desuden risiko for, at varerne tager skade, før de bliver brugt.” (Citat oversat).

Som tidligere nævnt er produktionsfejl – såsom fejl i kodningen – hovedårsagen til overproduktion. Ved brug af QuickDesign undgår man at skulle holde ekstra plads klar til opbevaring af ekstra ingredienser og produkter. QuickDesign hjælper nemlig med at automatisere og strømline produktionen, så man undgår fejl, og dermed kun skal sørge for opbevaringsplads til de planlagte produktionsordrer.

 

7. Årsag: Bevægelse

Bevægelse er mere end transport af et produkt fra ét sted til et andet i forbindelse med fejl. Bevægelse kan også forstås i relation til mennesker. Industri 4.0 gør det muligt – mere end nogensinde før – at reducere spild i forbindelse med denne form for bevægelse.

Operatører, der bevæger sig fra udstyr til udstyr for at tilgå eller indtaste informationer, er unødig bevægelse.” siger Kulauzovic. ”Med Industri 4.0 slipper man for manuelle overførsler og upload af data.” (Citat oversat).

Før i tiden gik man fra printer til printer på hver produktionslinje og skulle manuelt opsætte printeren, for hver gang man skulle tilføje, redigere og lave nye etiketter.” fortsætter han. ”Med en automatiseret kodningsløsning fra Domino kan al etiketstyring håndteres fra ét sted. En etiket oprettes eller redigeres fra et centralt sted, og når der er behov for det, sendes informationerne automatisk til den ønskede printer.” (Citat oversat).

 

Løsning

Med en Cloud-baseret kommunikation undgår man unødig bevægelse og får et overblik over, hvordan produktionen kører. Med Domino Cloud er det muligt at modtage live informationer fra hele verden om, hvordan en specifik printer performer, og hvordan produktionen kører. Kontakt os for at høre mere om denne løsning.

 

8. Årsag: Ekstra processering

Ekstra processering kan afhjælpes ved at automatisere kodning- og mærkningsprocessen og samtidig strømline produktionen.

Ved traditionelle produktionsmetoder udføres der en del manuelle processer for at sikre, at den rigtige data er oprettet og printet korrekt på det rette produkt. Ved oprettelse af eksempelvis et batchnummer, er der en række procedurer der skal følges, når informationerne skal oprettes, og når operatøren skal sikre sig, at det er printet korrekt;

  1. Oprettelse af koden ved hjælp af fx produktionsordre, dato, lokation osv.
  2. Indtastning af koden i printeren
  3. Kontrol af det færdige produkt for at sikre at koden er printet korrekt og er læsbar

 

Løsning

Med Industri 4.0 er det muligt at eliminere disse manuelle processer; En automatiseret kodning og mærkningsløsning gør det muligt at oprette batchnumre, produkt- samt datomærkning, gemme forskellige etiketopskrifter – baseret på tidligere ordrer – og kontrollere produktinformationer via et Vision System.

Fejl og ineffektivitet i kodning og mærkning er en kæmpe årsag til spild og er en endnu større barriere for at opnå en effektiv produktion. I brancher – hvor dækningsgraden er lav – er produktionen nødt til at implementere en Lean Manufactoring strategi og undgå spild for at forblive profitabel.

 

Skal vi hjælpe?

Er jeres produktion præget af manuelle processer, er det værd at undersøge, hvordan de ovenstående 8 årsager til spild påvirker jeres overskud. Hos Domino Systems har vi stor erfaring med integrering af systemer, automatiseret kodning- og mærkningsløsninger samt Cloud-baseret kommunikation, der alt sammen hjælper med at optimere produktionen – og vi er altid klar til et vejlede jer.

Hvor meget spild udleder jeres produktion? Hvor meget kan I spare ved at automatisere jeres processer?

Kontakt os i dag og lad os hjælpe jer – vi lytter på jeres behov og tilbyder skræddersyet løsninger, der kan optimere jeres produktion.

 

Læs original tekst (Eng.) her

Flere nyheder

Nedvask af hurtig og robust blækstråle printer

Dominos blækstråle printere er velegnet til at stå i hårde produktionsmiljøer og tåler grundig rengøring

Læs mere >

Hvad er stregkoder, og hvorfor er de så vigtige?

Ved du hvad forskellen er på 1D og 2D koder? Eller hvad fordelen er ved stregkoder? Find ud af det her

Læs mere >

Print and Apply bliver til Print, Check and Apply

Print and Apply handler om mere end print og etikettering. Ny løsning fra Domino er kommet. Læs mere her

Læs mere >

Gå ikke glip af vigtig information!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og lad os holde dig opdateret på de seneste nyheder, kampagner og arrangementer hos Domino Systems.

Du kan læse om vores persondata politik her