On Demand Plus

Vi holder styr på jeres printer

Optimeringsbesøg

Vi kommer forbi en gang årligt og udfører forebyggende
vedligeholdelsesservice. Dette indebærer, at vi kontrollerer en række
parametre, foretager nødvendige justeringer og skifter rutinemæssige
reservedele. Besøget dokumenteres i form af en servicerapport.
Alle udgifter, i forbindelse med ovenstående, er inkluderet i aftalen.

Rabat på onsite service og reservedele
Konstaterer vores teknikere, at der er behov for reparationer på printeren,
udformes et tilbud på dette. I får 20 % rabat på timeforbrug og kørsel i
forhold til vores standard prisliste.

En On Demand plus-aftale giver jer også 15 % rabat på reservedele.